Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Projekty dofinansowane z UE


Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni to nowy projekt, którego realizację powierzono między innymi Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (Zadanie nr 5).

Celem Zadania 5 Projektu jest rozwinięcie kompetencji językowych przydatnych w miejscu pracy i przygotowanie uczestników pod kątem egzaminu z języka przeprowadzanego przez renomowaną, międzynarodową instytucję. Projekt przewiduje nieodpłatne podejście do egzaminu i uzyskanie stosownego certyfikatu.

UWAGA! Z dniem 01.01.2023 roku Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) zmieniło nazwę na Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych (UCJO)

 

Metryka Projektu
Skrócony opis Programu rozwijania kompetencji przez SPNJO
Rekrutacja do Projektu
Blok diagnostyczny
Dokumenty do pobrania
Harmonogramy zajęć  – harmonogramy na rok 2022/20223

Biuro Projektu

Sesja egzaminacyjna telc 20-21.05.2022   Wyniki i certyfikaty z języka angielskiego i niemieckiego 2022 –  do odbioru w Sekretariacie Centrum w godz. 9:00-14:00.
Sesja egzaminacyjna telc – 22-23.06.2021      Wyniki i certyfikaty z języka angielskiego i niemieckiego 2021 –  do odbioru w Sekretariacie Centrum w godz. 9:00-14:00.
Sesja egzaminacyjna telc – 20-21.07.2020     Wyniki i certyfikaty z języka angielskiego i niemieckiego 2020 –  do odbioru w Sekretariacie Centrum w godz. 9:00-14:00.

Prezentacja Zadania