Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Projekty dofinansowane z UE


Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni to nowy projekt, którego realizację powierzono między innymi Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (Zadanie nr 5).

Celem Zadania 5 Projektu jest rozwinięcie kompetencji językowych przydatnych w miejscu pracy i przygotowanie uczestników pod kątem egzaminu z języka przeprowadzanego przez renomowaną, międzynarodową instytucję. Projekt przewiduje nieodpłatne podejście do egzaminu i uzyskanie stosownego certyfikatu.

Z dniem 01.01.2023 roku Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) zmieniło nazwę na Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych (UCJO)

UWAGA!

 

Sesja egzaminacyjna odbędzie się w dniach 13-14 maja 2023 (prosimy również popatrzeć na szczegółowy harmonogram części ustnej poniżej):

13.05.2023 – telc English Business B1-B2 – budynek Wydziału Chemii, Audytorium 2, godz. 9:00
13.05.2023 – telc English Business B2-C1 — budynek Wydziału Chemii, Audytorium 1, godz. 9:00
13.05.2023 – telc Deutsch  A1 – budynek Uniwersyteckiego Centrum Języków Obcych, s.11 godz. 9:00
13.05.2023 – telc Deutsch  A2 – budynek Uniwersyteckiego Centrum Języków Obcych, s.11 godz. 11:00
14.05.2023 – telc English B1-B2 – budynek Uniwersyteckiego Centrum Języków Obcych, s.12 godz. 9:00
14.05.2023 – telc English University B2-C1 – budynek Uniwersyteckiego Centrum Języków Obcych, s.11 godz. 9:00

Szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminów:

Metryka Projektu
Skrócony opis Programu rozwijania kompetencji przez UCJO
Rekrutacja do Projektu
Blok diagnostyczny
Dokumenty do pobrania
Harmonogramy zajęć

Biuro Projektu

Sesja egzaminacyjna telc 20-21.05.2022   Wyniki i certyfikaty z języka angielskiego i niemieckiego 2022 –  do odbioru w Sekretariacie Centrum w godz. 9:00-14:00.
Sesja egzaminacyjna telc – 22-23.06.2021      Wyniki i certyfikaty z języka angielskiego i niemieckiego 2021 –  do odbioru w Sekretariacie Centrum w godz. 9:00-14:00.
Sesja egzaminacyjna telc – 20-21.07.2020     Wyniki i certyfikaty z języka angielskiego i niemieckiego 2020 –  do odbioru w Sekretariacie Centrum w godz. 9:00-14:00.

Prezentacja Zadania