Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Projekty dofinansowane z UE


Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni to nowy projekt, którego realizację powierzono między innymi Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (Zadanie nr 5).

Celem Zadania 5 Projektu jest rozwinięcie kompetencji językowych przydatnych w miejscu pracy i przygotowanie uczestników pod kątem egzaminu z języka przeprowadzanego przez renomowaną, międzynarodową instytucję. Projekt przewiduje nieodpłatne podejście do egzaminu i uzyskanie stosownego certyfikatu.

UWAGA! Wyniki i certyfikaty z języka angielskiego i niemieckiego 2022 –  do odbioru w Sekretariacie Centrum w godz. 9:00-14:00.

Od 1 września 2022 ruszy rekrutacja do IV (ostatniej) edycji Projektu

Metryka Projektu
Skrócony opis Programu rozwijania kompetencji przez UCJO
Rekrutacja do Projektu
Blok diagnostyczny
Dokumenty do pobrania
Harmonogramy zajęć  – harmonogramy na rok 2022/20223

Biuro Projektu

Sesja egzaminacyjna telc 20-21.05.2022   Wyniki i certyfikaty z języka angielskiego i niemieckiego 2022 –  do odbioru w Sekretariacie Centrum w godz. 9:00-14:00.
Sesja egzaminacyjna telc – 22-23.06.2021      Wyniki i certyfikaty z języka angielskiego i niemieckiego 2021 –  do odbioru w Sekretariacie Centrum w godz. 9:00-14:00.
Sesja egzaminacyjna telc – 20-21.07.2020     Wyniki i certyfikaty z języka angielskiego i niemieckiego 2020 –  do odbioru w Sekretariacie Centrum w godz. 9:00-14:00.

Prezentacja Zadania