Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Dyrekcja

Dyrektor UCJO:
mgr Adam Czajkowski
pok. nr 1
tel. +48 566114212
e-mail: adam.czajkowski@umk.pl

 

 

 


Z-ca Dyrektora:
dr Joanna Wińska
pok. nr 2
tel. +48 566114965
e-mail: joanna.winska@umk.pl

 

 

 


Pełnomocnik Dyrektora ds. Kursów i Certyfikacji:
mgr Katarzyna Gałka
pok. nr 2
tel. +48 566114965
e-mail: katarzyna.wojcik@umk.pl

 

 

 


Kierownik Zespołu Języka Angielskiego:
mgr Ewa Kowalska
pok. nr 7
tel. +48 566114205
e-mail: ewa.kowalska@umk.pl

 

 

 


Kierownik Zespołu Języka Francuskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego i Łaciny:
mgr Julita Markowska
pok. nr 8
tel. +48 566114204
e-mail: julita.markowska@umk.pl