Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Studenckie Koło Językowe

Koło oparte jest na formule mini projektu COIL ( Collaborative Online Intercultural Learning).

Jest przestrzenią do wirtualnych spotkań na platformie MS Teams

studentów Prawa z UMK, Międzynarodowego Uniwersytetu Morza Czarnego

w Tbilisi oraz Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

W ramach utworzonego modułu zdalnego nauczania studenci analizują wybraną

dyrektywę UE oraz jej znaczenie dla rozwoju sytuacji prawnej w swoich krajach,

doskonalą kompetencje językowe, takie jak: udział w dyskusji, czy pisanie artykułu,

nawiązują relacje i wymieniają doświadczenia.

 

Opiekunowie Koła:

Olena Zhygadlo, Associate Professor, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

Ekaterina Bakaradze, Associate Professor, Uniwersytetu Morza Czarnego w Tbilisi

Kamila Szczepanowska, UMK

 

Zgłoszenia: pierwsze dwa tygodnie każdego semestru

Forma: list motywacyjny

Osoba do kontaktu: mgr Kamila Szczepanowska