Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Harmonogramy zajęć

Projekt „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni”

Zadnia 5 – Program rozwijania kompetencji przez SPNJO


IV EDYCJA – rok akademicki 2023/2024

Język angielski

Grupa Profil Prowadzący Harmonogram zajęć
1 Business mgr M. Bożenko-Kęska Grupa 1
2 Business mgr M. Bożenko-Kęska Grupa 2
3 General mgr R. Dworak Grupa 3
4 General mgr R. Dworak Grupa 4
5 Business mgr A. Hućko Grupa 5
6 Business mgr A. Hućko Grupa 6
7 Business mgr E. Kowalska Grupa 7
8 Business mgr A. Pawlikowska Grupa 8
9 Business mgr A. Pawlikowska Grupa 9
10 Business mgr K. Szczepanowska Grupa 10
11 Business mgr K. Szczepanowska Grupa 11
12 General mgr E. Szymborska Grupa 12
13 General mgr J. Wełniak Grupa 13

Język niemiecki

Grupa Prowadzący Harmonogram zajęć
14 mgr J. Markowska Grupa 14
15 mgr J. Wajda Grupa 15

 

*******************************************************************************

Archiwum

III EDYCJA – rok akademicki 2022/2023

Zgodnie z Zarządzeniem nr 11 Rektora UMK z 25 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w okresie od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach i innych formach kształcenia odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Prosimy o utrzymywanie kontaktu w tej sprawie z poszczególnymi prowadzącymi. Harmonogramy są na bieżąco uaktualniane.

Język angielski

Grupa Profil Prowadzący pierwsze zajęcia
szczegółowy harmonogram
1 Business mgr M. Bożenko-Kęska 20.10.2021 grupa 1
2 Business mgr M. Bożenko-Kęska 21.10.2021 grupa 2
3 General mgr R. Dworak 18.10.2021 grupa 3
4 General mgr R. Dworak 18.10.2021 grupa 4
5 General mgr D. Hoffmann 14.10.2021 grupa 5
6 Business mgr A. Hućko 11.10.2021 grupa 6
7 Business mgr A. Hućko 12.10.2021 grupa 7
8 Business mgr E. Kowalska 18.10.2021 grupa 8
9 Business mgr A. Pawlikowska 18.10.2021 grupa 9
10 Business mgr A. Pawlikowska 18.10.2021 grupa 10
11 Business mgr K. Szczepanowska 11.10.2021 grupa 11
12 Business mgr K. Szczepanowska 11.10.2021 grupa 12
13 General mgr J. Wełniak 18.10.2021 grupa 13

Język niemiecki

Grupa Prowadzący pierwsze zajęcia
szczegółowy harmonogram
14 mgr J. Markowska 26.10.2021 grupa 14
15 mgr J. Wajda 13.10.2021 grupa 15

W związku z pojedynczymi, ale rozproszonymi sygnałami dotyczącymi zachorowań na Covid19,  prowadzący mogą podjąć w porozumieniu z grupą doraźne decyzje o przejściu na zajęcia w formie zdalnej.

II EDYCJA – rok akademicki 2019/2020

Język angielski

Grupa Profil Prowadzący Szczegółowe harmonogramy zajęć
1 General mgr M. Bożenko-Kęska grupa 1
2 General mgr R. Dworak grupa 2
3 General mgr K. Gałka grupa 3
4 General mgr A. Golańska grupa 4
5 General mgr D. Hoffmann grupa 5
6 Business mgr A. Hućko grupa 6
7 Business mgr E. Kowalska grupa 7
8 Business mgr A. Pawlikowska grupa 8
9 Business mgr A. Pawlikowska grupa 9
10 Business mgr K. Szczepanowska grupa 10
11 Business mgr M. Bożenko-Kęska grupa 11
12 General mgr Jacek Wełniak grupa 12

Język niemiecki

Grupa Prowadzący Szczegółowe harmonogramy zajęć
13 mgr J. Markowska grupa 13
14 mgr J. Wajda grupa 14
15 mgr J. Wajda grupa 15

 

I EDYCJA – rok akademicki 2019/2020

Harmonogram zajęć zdalnych od 15.04.2020 – 30.04.2020

Harmonogram zajęć zdalnych od 30.03.2020 – 10.04.2020

Harmonogram zajęć do 11.03.2020r.