Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Zarządzenia i uchwały

 

Zarządzenie Nr 196 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 grudnia 2022 r.w sprawie zmiany nazwy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 72 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2020 r. Regulamin organizacyjny Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu organizacji na studiach stacjonarnych zajęć z języków obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zrządzenie nr 114 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski 

Zarządzenie nr 213 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 114 Rektora UMK z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu organizacji na studiach stacjonarnych zajęć z języków obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Zarządzenie Nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia29 marca 2019r.w sprawie uznawania osiągnięć językowych i zwolnień studentów z uczestnictwa w zajęciach z języka obcego oraz zwolnień z egzaminów prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38 Rektora UMK z dnia 29 marca 2019 r.

Zarządzenie Nr 121 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 38 Rektora UMK z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uznawania osiągnięć językowych i zwolnień studentów z uczestnictwa w zajęciach z języka obcego oraz zwolnień z egzaminów prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Załącznik do zarządzenia Nr 121 Rektora UMK z dnia 30 kwietnia 2021 r.

 


Zarządzenia dotyczące Kursów dokształcających:

Zarządzenie nr 171 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 września 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 88 Rektora UMK z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie wysokości opłat za inne formy kształcenia w części toruńskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie nr 160 Rektora UMK z dnia 28 października 2019 r. Regulamin innych form kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzanie nr 239 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 88 Rektora UMK z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości opłat za inne formy kształcenia w części toruńskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2023/2024