Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Skrócony opis Programu rozwijania kompetencji przez SPNJO

Projekt „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni”

Zadnia 5 – Program rozwijania kompetencji przez SPNJO


Program szkolenia certyfikowanego obejmuje 80 godzin (2 semestry), w tym:

Prezentacja_Futuro