Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Koordynatorzy

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

mgr Magdalena Bożenko-Kęska
asystent (język angielski)
pok. nr 6
tel. +48 566114201
e-mail: magdalena.bozenko-keska@umk.pl

 

 

 


Wydział Chemii

mgr Radosława Dworak
asystent (język angielski)
pok. nr 6
tel. +48 566114201
e-mail: radoslawa.dworak@umk.pl

 

 

 


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

mgr Jacek Wełniak
asystent (język angielski)
pok. nr 4
tel. +48 566114208
e-mail: jacek.welniak@umk.pl

 

 

 

 


Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

mgr Hanna Łysiak
asystent (język angielski)
pok. nr 3
tel. +48 566114209
e-mail: hanna.lysiak@umk.pl

 

 

 

 


Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

mgr Barbara Kuczyńska
asystent (język angielski)
pok. nr 3
tel. +48 566114209
e-mail: barbara.kuczynska@umk.pl

 

 

 

 


Wydział Nauk Historycznych

mgr Dorota Hoffmann
asystent (język angielski)
pok. nr 6
tel. +48 566114201
e-mail: dorota.hoffmann@umk.pl

 

 

 

 


Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

mgr Ewa Szymborska
asystent (język angielski)
pok. nr 3
tel. +48 566114209
e-mail: ewa.szymborska@umk.pl

 

 

 


Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

mgr Renata Stachewicz
asystent (język angielski)
pok. nr 4
tel. +48 566114208
e-mail: renata.stachewicz@umk.pl

 

 

 

 


Wydział Prawa i Administracji

mgr Anna Hućko
asystent (język angielski)
pok. nr 6
tel. +48 566114201
e-mail: anna.hucko@umk.pl

 

 

 

 


Wydział Sztuk Pięknych

mgr Karolina Wiśniewska
asystent (język angielski)
pok. nr 4
tel. +48 566114208
e-mail: karolina.wisniewska@umk.pl

 

 

 

 


Wydział Teologiczny

dr Anna Olkiewicz-Mantilla
adiunkt (język angielski)
pok. nr 7
tel. +48 566114205
e-mail: anna.olkiewicz-mantilla@umk.pl

 

 

 

 


Koordynator międzywydziałowy języka łacińskiego

mgr Małgorzata Skórcz
asystent (język łaciński)
pok. nr 2
tel. +48 566114965
e-mail: malgorzata.skorcz@umk.pl