ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Weryfikacja tłumaczeń

O ile Promotor nie postanowi inaczej weryfikacji tytułu pracy dyplomowej w języku angielskim dokonuje członek Zespołu ds. weryfikacji tłumaczeń na wniosek studentki lub studenta.

Aby uzyskać potwierdzenie poprawności tłumaczenia tytułu pracy
dyplomowej na język angielski, prosimy przesłać wersję polską oraz proponowaną wersję angielską w treści maila
na e-mail: weryfikacja-ucjo@umk.pl

W tytule maila KONIECZNIE wpisując nazwę wydziału.

Weryfikację tłumaczenia odeślemy e-mailem.