ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Weryfikacja tłumaczeń

O ile Promotor nie postanowi inaczej weryfikacji tytułu pracy dyplomowej w języku angielskim dokonuje członek Zespołu ds. weryfikacji tłumaczeń na wniosek studenta.

Aby uzyskać potwierdzenie poprawności tłumaczenia tytułu pracy
dyplomowej na język angielski, prosimy przesłać wersję polską oraz proponowaną wersję angielską w treści maila
na e-mail: weryfikacja-ucjo@umk.pl

W tytule maila KONIECZNIE wpisując nazwę wydziału.

Weryfikację tłumaczenia odeślemy e-mailem.