Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Metryka Projektu

Projekt „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni”

Zadnia 5 – Program rozwijania kompetencji przez SPNJO


Okres realizacji zadania: 01.10.2019 r. – 30.06.2023 r.
Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z306/18
Wartość projektu: 35 165 461,74 zł
Dofinansowanie z UE: 29 637 451,15 zł
Koszty bezpośrednie Zadania nr 5:  909 232,80 zł
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny perspektywa 2014 – 2020

Grupa docelowa zadania:

Studenci 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I/II stopnia lub jednolitych wszystkich kierunków na wydziałach UMK obsługiwanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Więcej informacji o Projekcie