Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Rejestracja żetonowa

Rejestracja na zajęcia z języków obcych dla studiów II stopnia

 1. Na wszystkie zajęcia z języków obcych w części toruńskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika obowiązują zapisy przez Internet pod adresem: https://rejestracje.umk.pl/
 2. Limit godzin na lektorat języka obcego przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z programem studiów dla danego kierunku.
 3. Do zarejestrowania się na zajęcia z języków obcych potrzebne są wirtualne żetony LEK-2023/24L.
  WAŻNE – STUDENCI I ROKU
  Warunkiem możliwości zapisania się na lektorat językowy jest rozwiązanie testu diagnostycznego
 4. Za przydział studentom odpowiedniej liczby żetonów odpowiadają poszczególne Dziekanaty.
  W przypadku stwierdzenia braku żetonów w systemie rejestracji należy zgłosić ich brak we właściwym Dziekanacie.
 5. Każdy student ma możliwość rozwiązania testu poziomującego on-line. Test ma na celu ułatwienie dokonania właściwego wyboru grupy spośród zajęć oferowanych studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Testy zamieszczone pod adresem: https://moodle.umk.pl
 6. System rejestracji do grup będzie otwarty w dniach:

  REJESTRACJA DO GRUP DEDYKOWANYCH

  od 12 lutego 2024 roku (godz. 8:00) do 8 marca 2024 roku (godz. 23:59)

  Wykaz języków obowiązujących na poszczególnych kierunkach
 7. Niezaliczony rok należy odrobić na zasadach zgodnych z Regulaminem Studiów
 8. Każda grupa jest opatrzona kodem  (np.: 3600-R2-Z-EN-B2-030-ARCHL-Z-2029, którego poszczególne elementy oznaczają:
  • kod jednostki oferującej lektorat 3600 – Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych,
  • rok studiów:
   R1 – pierwszy rok studiów
   R2 – drugi rok studiów
   R3 – trzeci rok studiów
  • semestr nauki:
   Z – semestr zimowy
   L – semestr letni
  • skrót nazwy języka (np. EN – język angielski, FR – język francuski, LA – język łaciński,
   DE – język niemiecki, NO – język norweski, RU – język rosyjski),
  • poziom kursu według skali Rady Europy (oznaczenia literowe poziomu kursu oznaczają poziom reprezentowany przez studentów w danym roku akademickim):
   A1 – początkujący
   A2 – podstawowy
   B1 – średnio zaawansowany
   B2 – średnio zaawansowany wyższy
   C1 – zaawansowany
   C2 – bardzo zaawansowany
   w przypadku języka łacińskiego:
   L1 – grupy początkujące
   L2 – grupy kontynuujące naukę
  • liczba godzin w semestrze 030/060
  • kod kierunku, dla którego zaplanowano zajęcia, np.:
   Administracja – ADMNS
   Medioznawstwo – MDZN
  • forma zakończenia semestru nauki:
   Z – grupa studentów, którzy kończą semestr uzyskaniem zaliczenia
   E – grupa studentów, którzy po zakończeniu nauki uzyskują zaliczenie i podchodzą do egzaminu w danym semestrze.
  • numer kolejnej grupy w USOSie, np. 1001, 1002, 1003, itd…
 9. Studenci, którzy kontynuują naukę języka obcego, muszą zarejestrować się do odpowiedniej grupy (przeznaczonej dla danego kierunku). Numer grupy uległ zmianie. W razie wątpliwości co do określenia właściwej grupy proszę zwracać się do prowadzących.
 10. Każdy student może dodatkowo zapisać się na kursy doskonalące (odpłatne) w Centrum. Osoby pragnące uczestniczyć w komercyjnych kursach językowych (odpłatnych), winny się zgłosić do Sekretariatu Centrum (Toruń; ul. Gagarina 11, pok.1; tel. 056 6114212; e-mail: kursykom@umk.pl).

Późniejszy zapis NIE USPRAWIEDLIWIA nieobecności studenta na zajęciach, na które się zapisał.
Uwaga: w czasie całej rejestracji nie będzie zapisów studentów przez dziekanaty.