ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Przed egzaminem doktorskim z języka obcego

Doktorantkom i doktorantom  przysługuje prawo do konsultacji przedegzaminacyjnej z egzaminatorem. Konsultacje odbywają się w ramach dyżurów egzaminatorów. Celem konsultacji jest między innymi udzielenie dodatkowych informacji na temat formatu i zakresu egzaminu, który jest uzależniony od dziedziny nauki doktorantów.