Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Egzamin doktorski z języka obcego

Forma egzaminu

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej i składa się z 3 części.


Kryteria egzaminu

Ocena końcowa w skali od 2 do 5 jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez kandydata za następujące komponenty: