ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Poziom biegłości językowej

Dla uproszczenia i ujednolicenia poziomów znajomości języków obcych Rada Europy opracowała “Europejski System Opisu Kształcenia Językowego” (Common European Framework of Reference for Languages).

Warto zapoznać się z opisami umiejętności językowych, szczególnie w kontekście oceny swojego poziomu. Stworzenie jednej skali biegłości językowej miało na celu ujednolicenie nazewnictwa poziomów, bez względu na kraj i język. Skala ogólan wg Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego obejmuje sześć poziomów w trzech grupach:

 

 

poziom podstawowy: A1 i A2

poziom samodzielności: B1 i B2

poziom biegłości: C1 i C2

Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółowym opisem umiejętności (słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie) dla poszczególnych poziomów biegłości językowej: tabela samooceny (198 KB)