Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Język ogólny

Kursy mają na celu przygotowanie językowe uczestniczek i uczestników do odbywania studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz do zdawania międzynarodowych certyfikatów językowych. Umożliwiają one również czynną codzienną komunikację w środowisku obcojęzycznym oraz pomagają podnieść kwalifikacje zawodowe poprzez nabycie nowych kompetencji językowych. Podczas trwania kursów kształcone są wszystkie umiejętności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, mówienie, pisanie oraz opanowanie struktur gramatycznych.

W ofercie:

Po zakończeniu zajęć uczestniczki i uczestnicy otrzymają bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.