Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Kurs konwersacyjno-doskonalący

Kurs ma na celu doskonalenie użycia języka angielskiego w mowie, jak również słuchania ze zrozumieniem. Celem kursu jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku zawodowym lub akademickim, przygotowywanie do wyjazdu za granicę, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, poprawienie pewności siebie w kontekście stosowania języka angielskiego. Plan kursu obejmuje liczne ćwiczenia leksykalno – konwersacyjne, podczas których uczestniczki i uczestnicy  będą mieli okazję prezentacji siebie i swoich poglądów, nawiązania dyskusji, przećwiczenia komunikacji w różnych kontekstach społecznych oraz poznania różnic kulturowych mających wpływ na charakter komunikacji w języku angielskim.

Łączna liczba zajęć wynosi 30 godzin (1 semestr nauki).

Kurs rozpocznie się w październiku i w lutym

Przykładowe zagadnienia:

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestniczki i uczestnicy otrzymają bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.