Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Kurs konwersacyjny

Kurs ma na celu doskonalenie użycia języka obcego w mowie, tzn. doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w różnych sytuacjach życiowych, umożliwiających swobodne wypowiadanie się oraz udział w rozmowach i dyskusjach na tematy ogólne oraz związane z aspektami akademickimi i zawodowymi.
Plan kursu obejmuje liczne ćwiczenia leksykalno – konwersacyjne, podczas których uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję prezentacji siebie i swoich poglądów, nawiązania dyskusji, przećwiczenia komunikacji w różnych kontekstach społecznych oraz poznania różnic kulturowych mających wpływ na charakter komunikacji w języku obcym.

Łączna liczba zajęć wynosi 30 godzin (1 semestr nauki).

Kurs rozpocznie się w październiku i w lutym.

Przykładowe zagadnienia:

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestniczki i uczestnicy otrzymają bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.