Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Język rosyjski

Celem kursu jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do wyjazdów zagranicznych (zarówno turystycznych, jak i służbowych, czy naukowych). Program kursu obejmuje liczne ćwiczenia leksykalno-konwersacyjne, podczas których uczestniczki i uczestnicy  będą mieli okazję przećwiczenia typowych sytuacji komunikacyjnych, z jakimi można spotkać się podczas podróży do krajów języka rosyjskiego. Będą one dotyczyły zarówno komunikacji ustnej jak i pisemnej. W tracie kursu zostanie również zwrócona uwaga na różnice kulturowe mające wpływ na charakter komunikacji w języku obcym.

Łączna liczba zajęć wynosi 30 godzin.

Kurs rozpocznie się w październiku.

Przykładowe zagadnienia:

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestniczki i uczestnicy otrzymają bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.