Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Język obcy dla administracji – poziom B2

Głównym celem kursu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem obcym w miejscu pracy. Kurs umożliwia komunikowanie się w sytuacjach zawodowych i życiowych. Prócz doskonalenia umiejętności mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu kształtowane są umiejętności nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmów, prawidłowego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Łączna liczba zajęć wynosi 50 godzin (25 godzin w semestrze).

Kurs rozpocznie się w październiku.

Przykładowe zagadnienia:

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestniczki i uczestnicy otrzymają bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.