Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Język biznesowy – angielski

Kurs przygotowuje do pracy w instytucjach współpracujących z firmami zagranicznymi, stanowi przygotowanie do egzaminu Business English, zapewnia przygotowanie językowe dostosowane do potrzeb rynku pracy oraz pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe poprzez nabycie nowych kompetencji językowych.

Łączna liczba zajęć wynosi 25 godzin (1 semestr).

Kurs rozpocznie się w październiku.

Przykładowe zagadnienia:

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestniczki i uczestnicy otrzymają bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.