Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Język angielski dla celów akademickich

Kurs doskonali umiejętności takie jak mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie na poziomie akademickim ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kadry akademickiej prowadzącej badania naukowe oraz zajęcia w języku angielskim. Kurs ten służy podniesieniu językowych kwalifikacji zawodowych oraz umożliwia czynną codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku  zawodowym na uczelni wyższej.

Łączna liczba zajęć wynosi 50 godzin (25 godzin w semestrze).

Kurs rozpocznie się w październiku.

Przykładowe zagadnienia:

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestniczki i uczestnicy otrzymają bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.