ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Adam Czajkowski
wykładowca
Zespół języka angielskiego

pokój: 1, Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4212
e-mail: adczajk@umk.pl


Zainteresowania:
Wykładowca Business English (różne specjalizacje) oraz zajęć Commercial Negotiations in English będących połączeniem ćwiczeń z elementami wykładu, prowadzący kursy przygotowawcze do międzynarodowego specjalistycznego egzaminu językowego SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce) organizowanego corocznie na WNEiZ przez Londyńską Izbę Handlowo-Przemysłową (LCCI)

Terminy konsultacji:
DYŻURY: (UCJO, p.1)

Czwartki: 13:15 - 14:00
Piątki: 11:45 - 12:30