ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Anna Hućkomgr Anna Hućko
asystent
Zespół języka angielskiego

pokój: 6
tel.: +48-56-611-4201
e-mail: anna.hucko@umk.pl


Zainteresowania:
- nauczanie języka angielskiego dla celów specjalistycznych i zawodowych: Legal English, English for Business Purposes i Business English;
- systemy oceniania i egzaminowania;
- technologie informacyjne i techniki komunikacyjne w nauczaniu języków obcych;
- tworzenie programów nauczania języka angielskiego dla celów specjalistycznych;
- translatoryka.


Terminy konsultacji:
Konsultacje / Office hours:
wtorki / Tuesdays 11:15 - 12:00
czwartki / Thursdays 11:15 - 12:00

Uwaga: konsultacje z dnia 22.12.2022 przeniesione na 20.12.2022 godz. 10:30-11:15