ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Anna Hućko
wykładowca
Zespół języka angielskiego

pokój: 6, Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4201
e-mail: anna.hucko@umk.pl


Zainteresowania:
- nauczanie języka angielskiego dla celów specjalistycznych i zawodowych: Legal English, English for Business Purposes i Business English;
- systemy oceniania i egzaminowania;
- technologie informacyjne i techniki komunikacyjne w nauczaniu języków obcych;
- tworzenie programów nauczania języka angielskiego dla celów specjalistycznych;
- translatoryka.


Terminy konsultacji:
Konsultacje / Office hours:
poniedziałki / Mondays 11:00 - 11:45
wtorki / Tuesdays 09:30 - 10:15
W pilnych sprawach, proszę o kontakt mailowy.

********
Uwaga!
Konsultacje zaplanowane na 26.03. odbędą się 27.03. w godz. 9:30-10:15