ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Konsultacje

dr Anna Olkiewicz-Mantilla
adiunkt
Zespół języka angielskiego

e-mail: ao@umk.pl


Zainteresowania:
język angielski dla celów akademickich (EAP), tłumaczenia specjalistyczne (streszczenia, artykuły naukowe, granty), specjalistyczny język angielski (ESP), translatoryka, dwujęzyczność, współczesna proza brytyjska.

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze letnim:
poniedziałek 12.00 -12.45 UCJO ul. Gagarina 11, pok. 7
wtorek 9.00 - 9.45 Wydział Teologiczny, ul. Gagarina 37, pok. 32

Office hours :
Monday 12.00 -12.45 University Centre for Foreign Languages, Gagarina 11, room 7
Tuesday 9.00 - 9.45 Faculty of Theology, Gagarina 37, room 32