ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Joanna Ososińska-Ciechomska
asystent
Zespół języka angielskiego

pokój: 7, Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: kamila79@umk.pl


Zainteresowania:
Zainteresowania:
-nauczanie języka angielskiego dla celów specjalistycznych i zawodowych: English for Business Purposes i Business English;
-wykorzystanie nowych technologii w procesach nauczania i uczenia się - e-learning
-zastosowanie nowoczesnych metod nauczania języków obcych

Terminy konsultacji:
Dyżury
wtorki 8:55-9:40
czwartki 12:50-13:35
12.04.2024r. dyżur w sali 13 UCJO