ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Ewa Szymborska
asystent
Zespół języka angielskiego

pokój: 3, Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4209
e-mail: molly1@umk.pl


Terminy konsultacji:

środa 9-9.45
czwartek 11.15 - 12.00
pok.3 UCJO