ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Barbara Kuczyńska
asystent
Zespół języka angielskiego

pokój: 3, Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4209
e-mail: barbarak@umk.pl


Terminy konsultacji:
środa, godz. 10:30 - 11:15 (p. 3, UCJO)
czwartek, godz. 11:10 - 11:55 (p. 3, UCJO)
Dyżur z dn. 25.04 jest przełożony na 24.04, godz. 11:15 - 12:00. (p. 3, UCJO)