ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Agnieszka Pawlikowska
asystent
Zespół języka angielskiego

pokój: 7
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: Agnieszka.Pawlikowska@umk.pl


Zainteresowania:
- prawniczy język angielski (TOLES, angielski w kontekście prawa polskiego)
- programy nauczania języka angielskiego dla celów specjalistycznych
- systemy oceniania i egzaminowania języka specjalistycznego (egzaminator TELC)
- media w nauczaniu języków obcych
- translatoryka (tłumacz przysięgły)

Terminy konsultacji:
Zapraszam na dyżury
26.01.23 MSTeams 11:15-12:00
wtorki 11:15-12:00, SPNJO pokój 7
czwartki 11:15-12:00 SPNJO pokój 7