ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Dorota Foltańska-Borowiecka
wykładowca
Zespół języka angielskiego

pokój: 4, Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4208
e-mail: dfb@umk.pl
www: https://moodle.umk.pl/UCJO/course/view.php?id=594


Zainteresowania:
1. Analiza potrzeb i tworzenie programów nauczania specjalistycznego języka angielskiego, zgodnych z potrzebami studentów uczelni.
2. Wpływ nowych technologii na procesy nauczania i uczenia się – e-learning a nauczanie języków.
3. Angielski dla celów akademickich.
4. Efektywne strategie nauczania dorosłych i kwestia zróżnicowanych potrzeb studentów.
5. Rola kompetencji komunikacyjnej.
6. Nowa perspektywa nauczania języków obcych w świetle szybko zmieniającego się rynku pracy.


Terminy konsultacji:
Semestr letni 2023/2024

Środa 9:00-9:45
Piątek 9:00-9:45

Uwaga:
dyżur z środy 29 maja godz. 9: 00-9: 45 zostaje przeniesiony na piątek 7 czerwca godz. 8:15-9:00