ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Dorota Foltańska-Borowiecka
asystent
Zespół języka angielskiego

pokój: 4
tel.: +48-56-611-4208
e-mail: dfb@umk.pl
www: https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=594


Zainteresowania:
1. Analiza potrzeb i tworzenie programów nauczania specjalistycznego języka angielskiego, zgodnych z potrzebami studentów uczelni.
2. Wpływ nowych technologii na procesy nauczania i uczenia się – e-learning a nauczanie języków.
3. Angielski dla celów akademickich.
4. Efektywne strategie nauczania dorosłych i kwestia zróżnicowanych potrzeb studentów.
5. Rola kompetencji komunikacyjnej.
6. Nowa perspektywa nauczania języków obcych w świetle szybko zmieniającego się rynku pracy.


Terminy konsultacji:
Dyżury stacjonarne w semestrze zimowym 2022/2023
SPNJO UMK pokój 4

środa 9:00 - 9:45
piątek 11:15 - 12:00

Uwaga

w czasie sesji egzaminacyjnej zimowej od 7 lutego do 18 lutego dyżury odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 min.

7 lutego(wtorek) 8:00-8:45
8 lutego(środa) 8:00-8:45
14 lutego(wtorek) 8:00-8:45
15 lutego(środa) 8:00-8:45

w czasie przerwy w zajęciach dydaktycznych i egzaminacyjnej sesji zimowej dyżury odbywają się raz w tygodniu po 60 min.

20 lutego(poniedziałek) 8:00-9:00
27 lutego(poniedziałek) 8:00-9:00


W razie konieczności i po umówieniu się
Dyżury na Teams kod ylu9ms0