Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

TELC

THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES

UCJO jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym telc – The European Language Certificates.

Terminy sesji egzaminacyjnych w roku akademickim 2023/24:

Aby ZAREJESTROWAĆ się na egzamin należy:

  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy (PDF) (DOC)
  2. dokonać pełnej opłaty za egzamin
    * Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminu.
    ** UCJO nie przesyła indywidualnych potwierdzeń rejestracji
  3. przekazać formularz zgłoszeniowy wraz z kserokopią dowodu wpłaty do sekretariatu UCJO, ul. Gagarina 11, pokój 1.

Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy:

UMK Toruń, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
Bank Millennium S.A. w Warszawie
66 11602202 0000 0000 3174 8880

UWAGA: wypełniając druk opłaty egzaminacyjnej, w rubryce “Tytułem” wpisz dane według wzoru:
Nazwa egzaminu / język / poziom / imię i nazwisko kandydatki/kandydata,
np.: telc / English / B1/B2 / Anna Kowalska/Jan Kowalski

Zgłoszenia przysłane po terminie rejestracji oraz dokumenty niekompletne nie zostaną uwzględnione.

Jeśli do momentu zakończenia rejestracji na dany termin egzaminu liczba chętnych będzie mniejsza niż 10 osób, egzamin nie odbędzie się a kandydatki i kandydaci będą mogli wybrać między otrzymaniem zwrotu wniesionej opłaty a przełożeniem egzaminu na kolejny dostępny termin.

Szczegółowe informacje o egzaminach telc oraz przykładowe zestawy pytań egzaminacyjnych dostępne są na stronie: www.telc.net oraz https://campus.telc.net