ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Radosława Dworak
asystent
Zespół języka angielskiego

pokój: 6
tel.: +48-56-611-4201
e-mail: radoslawa.dworak@umk.pl


Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym
wtorki 9.00 - 9.45 pok 6 SPNJO
czwartki 13.45 - 14.30 s.80 WCh


Office hours during winter semester
Tuesdays 9.00 - 9.45 room 6 Foreign Languages Centre
Thursdays 13.45 - 14.30 room 80 Faculty of Chemistry