ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Adam Czajkowskimgr Adam Czajkowski
asystent
Zespół języka angielskiego

pokój: 1
tel.: +48-56-611-4212
e-mail: adczajk@umk.pl


Zainteresowania:
Wykładowca Business English (różne specjalizacje) oraz zajęć Commercial Negotiations in English będących połączeniem ćwiczeń z elementami wykładu, prowadzący kursy przygotowawcze do międzynarodowego specjalistycznego egzaminu językowego SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce) organizowanego corocznie na WNEiZ przez Londyńską Izbę Handlowo-Przemysłową (LCCI)

Terminy konsultacji:
DYŻURY
Wtorki 08:30 - 09:15 UCJO p. 1
Środy 08:00 - 08:45 UCJO p. 1

Dyżury w trakcie sesji egzaminacyjnej i przerwy (UCJO p. 1):
08.02.2023 09:00-09:45
09.02.2023 09:00-09:45
15.02.2023 09:00-09:45
16.02.2023 09:00-09:45
22.02.2023 09:00-10:00
01.03.2023 09:00-10:00