ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Julita Markowska
asystent
Zespół języka francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i łaciny

pokój: 8
tel.: +48-56-611-4204
e-mail: julmar@umk.pl


Zainteresowania:
komunikacja językowa dorosłych
język niemiecki ogólny i specjalistyczny a potrzeby indywidualne
język niemiecki dla celów akademickich
tłumaczenia przysięgłe
egzaminator TELC

Terminy konsultacji:
konsultacje w l semestrze zimowym wtorki 11.30-12.15 i piątki 11.15-12.00

konsultacje w sesji zimowej 8 , 9 i 15 i 17 luty godzina 9.00- 9.45
konsultacje w przerwie w zajęciach dydaktycznych 22 luty i 1 marzec - godzina 9.00-10.00