ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

dr Anna Olkiewicz-Mantilla
adiunkt
Zespół języka angielskiego

e-mail: ao@umk.pl


Zainteresowania:
język angielski dla celów akademickich (EAP), tłumaczenia specjalistyczne (streszczenia, artykuły naukowe, granty), specjalistyczny język angielski (ESP), translatoryka, dwujęzyczność, współczesna proza brytyjska.

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze zimowym w czasie zajęć dydaktycznych 2022/23

wtorek 9.00 - 945 Wydział Teologiczny, ul. Gagarina 37, pok. 32
środa 11.15 - 12.00 UCJO ul. Gagarina 11, pok. 7

UWAGA!
Konsultacje w sesji egzaminacyjnej i przerwie międzysemestralnej (luty)

6.02 od 11.45 do 12.00
7.02 od 12.00 do 12.45
13.02 od 11.00 do 11.45
14.02 od 11.00 do 11.45
20.02 od 11.00 do 12.00
27.02 od 11.00 do 12.00

wszystkie konsultacje w pokoju 7 w UCJO ul. Gagarina 11