ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Joanna Ososińska-Ciechomska
asystent
Zespół języka angielskiego

pokój: 7
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: kamila79@umk.pl


Zainteresowania:
Zainteresowania:
-nauczanie języka angielskiego dla celów specjalistycznych i zawodowych: English for Business Purposes i Business English;
-wykorzystanie nowych technologii w procesach nauczania i uczenia się - e-learning
-zastosowanie nowoczesnych metod nauczania języków obcych

Terminy konsultacji:
Terminy dyżurów:
Poniedziałek
8:55-9:40 WNEiZ pokój 227
Wtorek
12:50-13:35 WNEiZ pokój 227
UWAGA!!!
Dyżur z dni 19.12.2022r. odbędzie się 20.12.2022r. w godzinach 13:35-14:20

Office hours:

Monday
8:55-9:40 Faculty of Economic Sciences and Management
Room 227
Tuesday
12:50 -13:30 Faculty of Economic Sciences and Management
Rook 227