ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Małgorzata Skórcz
asystent
Zespół języka francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i łaciny

e-mail: skorcz@umk.pl


Terminy konsultacji:
w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:
wtorek 9.00 - 9.45 pokój nr 2
piątek 11.15 - 12.00 pokój nr 2