Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Business English

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do międzynarodowego egzaminu  o profilu biznesowym, potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Kurs obejmuje gruntowne zapoznanie się z wymaganiami egzaminacyjnymi. Uczestnictwo w kursie umożliwi rozwinięcie wszystkich 4 umiejętności językowych – czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i mówienia oraz znacznie  poszerzy zasób słownictwa. Uczestnik kursu zdobędzie umiejętność uzasadniania swojego zdania w dyskusji, a także nauczy się odpowiednio dobierać styl i rejestr wypowiedzi do sytuacji.
W ofercie:

Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.