ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Teaching Staff

mgr Ewa Kowalska
Assistant
English Section

room no: 7, Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: moewa@umk.pl


Office Hours:
Dyżury w czasie sesji oraz przerwy letniej odbywać się będą w UCJO w następujące dni:
4 lipca 2023 godz. 09:00
5, 11, 12 lipca 2023 godz. 10:00
5, 6, 11, 13, 25 września 2023 godz. 10:00
Bardzo proszę o wcześniejsze umówienie się na dyżur drogą mailową (ewa.kowalska@umk.pl)


The office hours during the exam session and summer break will take place at UCJO on the following dates:
July 4, 2023, at 9:00 AM
July 5, 11, and 12, 2023, at 10:00 AM
September 5, 6, 11, 13, and 25, 2023, at 10:00 AM
Please kindly arrange an appointment for office hours in advance via email (ewa.kowalska@umk.pl)