ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Teaching Staff

mgr Magdalena Bożenko-Kęska
Assistant
English Section

room no: 6, Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4201
e-mail: magdabk@umk.pl


Office Hours:
Dyżury w okresie wakacyjnym
pokój nr 6: 3.07 - 8-8:45,
pokój nr 12: 4.07 - 12:00-12:45, , 20.07 - 9-10:00, Uwaga zmiana dyżuru z 24.07 - 9-10:00 na 26.07 godz. 9-10:00
4.09: 9-9:45, 5.09: 9-9:45, 11.09: 10-10:45, 12.09:9-9:45, 25.09:9-10:30