ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Teaching Staff

mgr Agata Piasecka
Language teacher
English Section

room no: 7, Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: agatapias@umk.pl


Office Hours:
29.09.2023 - 10:30 -11:30 p.7 UCJO
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.