ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Teaching Staff

mgr Agata Piasecka
Language teacher
English Section

room no: 7, Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: agatapias@umk.pl


Office Hours:
poniedziałek - 11:15 - 11:45 s. 140 WPiA
piątek - 13:00 - 14:00 CH AB 2.12
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.