ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Teaching Staff

mgr Piotr Rudziński
Language teacher
English Section

room no: 7, Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: piotr.rudzinski@umk.pl


Office Hours:
Poniedziałek, godz. 12:30-13:15 (p. 7 lub s. 10, UCJO)
Wtorek, godz. 13:30-14:15 (p. 7, UCJO)
Uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu ustalenia tematu i godziny spotkania.