Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

wykłady ogólnouniwersyteckie

Wybierz kurs ogólnouniwersytecki:

English for Business Purposes

Zapisy: Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym 2022/2023 rozpocznie się 21 września 2022 r. o godz: 12 w systemie Usos