Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

LCCI

CERTYFIKATY JĘZYKOWE LONDYŃSKIEJ IZBY HANDLOWO-PRZEMYSŁOWEJ (LCCI)

Egzaminy English for Business są egzaminami z języka angielskiego, których celem jest sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w świecie biznesu.

EFB to najczęściej wybierany przez zdających egzamin LCCI. Jest owocem nowatorskiego, profesjonalnego podejścia do egzaminów językowych. Bazuje na autentycznych materiałach i sytuacjach ze świata biznesu.

Certyfikaty English for Business są rozpoznawane i honorowane w wielu firmach, działających w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Dodatkowo umożliwiają uczestnictwo w międzynarodowych programach wymiany studentów.

Terminy sesji egzaminacyjnych w roku akademickim 2022/23:

Aby ZAREJESTROWAĆ się na egzamin należy:

  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy (PDF) (DOC)
  2. dokonać wpłaty za egzamin
    *Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminu
    **UCJO nie przesyła indywidualnych potwierdzeń rejestracji
  3. przekazać formularz zgłoszeniowy wraz z kserokopią dowodu wpłaty do sekretariatu UCJO
    ul. Gagarina 11, pokój 1.

Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy:

UMK Toruń, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
Bank Millennium S.A. w Warszawie
66 1160 2202 0000 0000 3174 8880

UWAGA: wypełniając druk opłaty egzaminacyjnej, w rubryce “Tytułem” wpisz dane według wzoru:
Nazwa egzaminu / poziom / imię i nazwisko kandydata,
np.: LCCI / EFB level 2 / Jan Kowalski

Zgłoszenia przysłane po terminie rejestracji oraz dokumenty niekompletne nie zostaną uwzględnione.

Jeśli do momentu zakończenia rejestracji na dany termin egzaminu liczba chętnych będzie mniejsza niż 10 osób, egzamin nie odbędzie się a kandydaci będą mogli wybrać między otrzymaniem zwrotu wniesionej opłaty a przełożeniem egzaminu na kolejny dostępny termin.

Szczegółowe informacje o egzaminach LCCI dostępne są tutaj.