Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Historia

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zostało powołane przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w dniu 1 września 1953 roku.

SPNJO prowadzi obecnie lektoraty na studiach dziennych ,zaocznych i w szkołach doktorskich języka ogólnego jak i specjalistycznego. Lektorat jednego przynajmniej języka obcego jest obowiązkowy dla wszystkich studentów i kończy się egzaminem. Pracownicy wszystkich zespołów językowych stale doskonalą swoje kwalifikacje zawodowe. Są również autorami wielu skryptów, publikacji i recenzji naukowych. Uczestniczą aktywnie w różnego rodzaju konferencjach naukowych, metodycznych oraz wydarzeniach popularno-naukowych organizowanych w naszym regionie, jak i na terenie całego kraju.

Od wielu lat Studium współpracuje z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland oraz Goethe Institute.