Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Historia

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zostało powołane przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w dniu 1 września 1953 roku. Naszą pierwszą siedzibą były zaledwie 2 pomieszczenia w Collegium Minus („Harmonijce”). W latach 1961-1969 SPNJO działało w Collegium Maius a następnie w należącym wówczas do UMK Collegium Maximum znanym jako Dwór Artusa. W sierpniu 1972 roku Studium przeniosło się do nowo wybudowanego miasteczka akademickiego na ulicy Gagarina, gdzie mieści się do tej pory. Na potrzeby Studium przeznaczono parter w budynku rektoratu – kilkanaście sal dydaktycznych (w tym dwa laboratoria językowe), pokoje lektorskie oraz bibliotekę. W ciągu ostatnich lat wszystkie sale dydaktyczne zostały wyposażone w komputery i sprzęt audiowizualny, dzięki czemu wykorzystanie multimediów na zajęciach jest już standardem.

Naszą jednostką kierowali kolejno:

mgr Helena Chromińska (1953-1962)
mgr Irena Tronowska (1962-1969)
mgr Stanisław Fiedorowicz (1969-1972)
mgr Edward Cichy (1973-1975)
mgr Janina Załuska (1975-1981)
mgr Anna Biskupska-Sikora (1981-1984)
dr Marian Bybluk (1984-1986)
mgr Maria Daroszewska (1986-1987)
dr Czesław Sim (1987-1989)
mgr Włodzimierz Kozierkiewicz (1989-2004)
mgr Czesław Grabowski (2004-2016)
mgr Adam Czajkowski (od 2017)

Już od początku istnienia Studium zakres jego działalności wykraczał poza prowadzenie obowiązkowych zajęć z języków obcych (tu studenci, oprócz języka rosyjskiego, doskonalili również słownictwo specjalistyczne z wybranego języka zachodnioeuropejskiego). Odbywały się także lektoraty nadobowiązkowe z mniej popularnych wówczas języków – włoskiego, hiszpańskiego, a nawet czeskiego, szwedzkiego czy esperanto. Pracownicy Studium uczestniczyli w przeprowadzaniu egzaminów wstępnych na studia, egzaminów zawodowych, a nawet – jak wynika ze zgromadzonych materiałów archiwalnych – potwierdzali znajomość języka obcego ówczesnym kandydatom na tłumaczy przysięgłych. Pomimo trudności, z jakimi w czasach PRL wiązały się wyjazdy do innych krajów, wykładowcy SPNJO doskonalili swoje kwalifikacje także na zagranicznych stażach i kursach. Opracowywali również skrypty, podręczniki i słowniki wykorzystywane podczas lektoratów.

Obecnie wyjazdy zagraniczne są nieodłącznym elementem naszej pracy. W ramach programu Erasmus+ współpracujemy z uczelniami z wielu krajów. Nasi lektorzy zapoznają się z pracą zagranicznych uczelni (np. w Wielkiej Brytanii, Serbii, Gruzji), do nas z kolei przyjeżdżają lektorzy z uczelni partnerskich i przez kilka dni prowadzą zajęcia ze studentami zapoznając ich ze specyfiką swojego kraju. Co roku do naszej jednostki trafiają również stypendyści Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i przez dwa semestry prowadzą lektoraty dla różnych kierunków. Z kolei studenci wielokrotnie mieli okazję brać udział w wyjazdowych kursach językowych w Maladze, Sankt Petersburgu czy Odessie.

Od 1 stycznia 2023 roku funkcjonujemy jako Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych. Nowa nazwa lepiej odwzorowuje szerszy – niż sama tylko dydaktyka – zakres naszej działalności. Prowadzimy obowiązkowe lektoraty dla większości wydziałów. Od roku akademickiego 2019/2020 rozszerzyliśmy zajęcia językowe również o studentów II stopnia. Nasi wykładowcy opracowują autorskie programy nauczania i treści poszerzające aktualne słownictwo specjalistyczne dla poszczególnych kierunków. Oferujemy także zajęcia w ramach oferty ogólnouczelnianej (np. English for business purposes). Współpracujemy z Instytutem Nauk Pedagogicznych przygotowując merytorycznie i metodycznie przyszłych nauczycieli młodszych klas do nauczania języka obcego. Organizujemy kursy językowe, również z mniej popularnych języków takich jak fiński czy norweski. Dzięki wykorzystaniu technik nauczania na odległość wybrane kursy prowadzone są zdalnie i uczestniczą w nich słuchacze z całej Polski. W ramach projektu FUTURO we współpracy z pracodawcami oferujemy bezpłatną naukę języka angielskiego i niemieckiego potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem. Z kolei kompetencje językowe pracowników Uniwersytetu doskonalimy w ramach projektów WZROST oraz SINDBAD. Jesteśmy centrum egzaminacyjnym TELC, TOLES (język prawniczy) oraz LCCI (język biznesu) – egzamin na uznany w świecie certyfikat można zdać bezpośrednio u nas.

UCJO dokonuje licznych tłumaczeń publikacji naukowych, a także różnych dokumentów na potrzeby administracji uniwersyteckiej. Studenci w Centrum mogą uzyskać pomoc w zakresie weryfikacji tłumaczeń tytułów prac dyplomowych oraz dokumentów potrzebnych przy wyjazdach w ramach międzynarodowych programów wymian studenckich. Doktoranci mają możliwość uczestniczyć w regularnie prowadzonych warsztatach przygotowujących do pisania artykułów naukowych w języku angielskim lub niemieckim.

Galeria zdjęć:

Zajęcia z języka rosyjskiego, lata 50-te / 60-te [fot. archiwum UMK] Grupa lektoratowa przed budynkiem Collegium Maius UMK [fot. archiwum UMK] Egzamin końcowy z lektoratu, 1960 rok [fot. archiwum UMK] Zaświadczenie o znajomości języka wydawane kandydatom na tłumaczy przysięgłych, 1957 rok [fot. archiwum UMK] Sprawozdanie z organizacji lektoratu języka hiszpańskiego, 1957 rok [fot. archiwum UMK] Tablo pracowników z okazji XXV lecia SPNJO [fot. archiwum UMK] Budynek SPNJO na przełomie lat 80-tych i 90-tych [fot. Jacek Bilski] 60-lecie SPNJO, 2013 rok [fot. Andrzej Romański] Pracownicy SPNJO, 2013 rok [fot. Andrzej Romański] Mianowanie mgr Adama Czajkowskiego na stanowisko kierownika SPNJO, grudzień 2016 [fot. Andrzej Romański] Pracownicy SPNJO, czerwiec 2017 [fot. Andrzej Romański] Pracownicy SPNJO, październik 2021 [fot. Andrzej Romański]